Cardinal Theme

نکوداشت جهادگر جناب آقای دکتر محسن قرنفلی

با حضور ریاست جهاددانشگاهی، رییس دانشگاه علم و فرهنگ، اعضای دفتر مرکزی، واحدها و مراکز مختلف جهاددانشگاهی، نکوداشت جهادگر با سابقه آقای دکتر قرنفلی یکشنبه -ششم بهمن ماه- در سالن کاظمی آشتیانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.