معرفی گروه

 

گروه نقاشی‌ از قدیمی‌‌ترین گروه‌های دانشکده هنر ومعماری است این رشته از آغاز تأسیس دانشگاه علم و فرهنگ از سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را در مقطع کردانی کارشناسی و کارشناسی ارشد به آغاز رسانده است و تاکنون صد ها دانش آموخته درهر سه مقطع از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده اند که بسیاری از آنان در مدارج بالاتره علمی‌ ادامه تحصیلی‌ داده اند و امروز در دانشگاه های متعدد و نیزدر مراکز فرهنگی‌ هنری از جمله دانشگاه علم فرهنگ نیز به عنوانه هیأت علمی‌ مشغول به خدمت رسانی میباشند . سر لوحه اهداف اعضای هیأت علمی‌ این رشته هنری علاوه بر تقویت بنیه علمی‌ و عملی‌ دانشجویان سوق دادن بینش عمومی آنان به سوی فرهنگ و هنر بومی و ملی‌ است.